Skip to content

Ongediertepreventie en -bestrijding

VERMIJDEN

 IS BETER DAN

BESTRIJDEN!

Uw bewoners rekenen op u.
U kunt 24/7 rekenen op onze totaaloplossingen!

Iedereen wil zich thuis prettig en veilig voelen. Daar zet u zich als woningbouwvereniging, gemeente of particuliere verhuurder voor in. Om te voorkomen dat de aanwezigheid van ongedierte knaagt aan het welzijn en woonplezier van huurders, zijn anticiperende maatregelen cruciaal.

 

Als specialist in het voorkomen van overlast en schade door plaagdieren helpt A.A.B-Rodentia bij het treffen van maatregelen. Als adviseur en uitvoerder. We komen in actie bij acute overlast en treffen voorzieningen op maat om herhalingen te voorkomen. Ook bouwkundige voorzieningen!

 

Alles in één hand, met een scherp oog voor de emoties van bewoners. Dat is onze kracht. Meer weten over onze beproefde alles-in-één-benadering? Snel beschikken over een helder plan van aanpak en een offerte op maat? Aarzel niet. Omwille van uw huurders.

Duurzaam bestrijden, slim weren

Of plan online een afspraak in

Vermijden is beter dan bestrijden

Met 30 jaar ervaring in ongediertepreventie- en bestrijding kunnen we het gedrag van ongedierte uittekenen. We weten precies hoe knaagdieren en schadelijke insecten binnenkomen, waar ze zich verstoppen, en hoe ze zich voeden en vermenigvuldigen.

Onze interventieteams pakken de overlast bij de bron aan. Van verdelgen en ontsmetten tot preventieve sloop- en bouwwerkzaamheden. We hebben er alle kennis en vakmanschap voor in huis. En onze opdracht is helder: ongedierte bestrijden én vermijden.

Blokkeer de opmars van ratten en muizen

Zonder effectieve maatregelen stevent Nederland op een ratten- en muizenplaag af. Regelgeving rond rattengif en chemische bestrijdingsmiddelen vereist een omslag in denken en handelen. Bij A.A.B-Rodentia passen we gevalideerde, milieuvriendelijke technieken toe die bewezen effectief zijn. 

Minstens zo belangrijk: we treffen radicale bouwkundige voorzieningen, waarmee we de toegang van wooncomplexen voor ratten en muizen blokkeren. Ook uw objecten maken we ‘knaagdier dicht’.

Nieuwe inzichten, nieuwe technieken

Onze specialisten verbinden de inzet van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen aan innovatieve reinigings- en ontsmettingstechnieken. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers gaan we planmatig aan de slag. Denk aan risico-inventarisaties, preventieadviezen en periodieke inspecties en rapportages. 

We staan voor wat we toezeggen en hanteren hoge, door derden gecontroleerde kwaliteitsnormen. Bij ons maken plaagdierbestrijding en -preventie onlosmakelijk deel uit van plaagdiermanagement.

Harde actie met een menselijk gezicht

De opmars van knaag- en plaagdieren in woningen en bedrijven vereist harde actie. Daarbij is passende interactie met betrokken bewoners essentieel. Voorlichting, communicatie, overleg, bewustwording.

Onze interventieteams weten waar ze over praten en spreken de taal van de buurt waarin ze opereren. We handelen als verlengstuk van onze opdrachtgevers en gaan zorgvuldig om met afspraken en reputaties. Hard voor ongedierte, zacht voor mensen.

MELDINGEN VAN ONGEDIERTE?STOP MET SYMPTOOMBESTRIJDING, BEGIN BIJ DE BRON!

Muizen, ratten, bedwantsen, kakkerlakken, wespen en hoornaars, ze hebben één ding gemeen: je wilt ze niet over de vloer hebben. Zelfs niet in de buurt. Ongedierte bedreigt onze hygiëne en gezondheid, doet ons woon- en leefplezier geweld aan, en veroorzaakt schuld- en schaamtegevoelens.

Om een aanslag op het wooncomfort en schade aan wooncomplexen te voorkomen, is een even rigoureuze als discrete aanpak essentieel. A.A.B-Rodentia heeft daar de kennis, mensen, middelen en certificaten voor in huis. Vanuit onze standplaats in Diemen/Amsterdam komen we in heel Noord-Holland in actie. Onze specialistenteams staan paraat voor:

BEL VOOR EEN STRUCTURELE OPLOSSING

Of plan online een afspraak in