Skip to content
Integrale plaagdierpreventie en -bestrijding

DUURZAME AANPAK VOOR BLIJVENDE OPLOSSINGEN

Het gemak van het one-stop-shop-principe, waarin advisering over en uitvoering van bestrijdingstechnieken en preventieve bouwkundige oplossingen hand in hand gaan. Dat is wat we onze klantrelaties in Noord-Holland bieden.

Met Amsterdam als uitvalsbasis zetten specialistenteams van A.A.B -Rodentia zich op locatie in voor het bestrijden en voorkomen van overlast door knaagdieren en ander ongedierte. Met een vertrouwd motto als uitgangspunt: voorkomen is beter dan genezen. A.A.B -Rodentia tekent voor een duurzame aanpak voor blijvende oplossingen.

Vraag een vrijblijvende offerte aan

Of plan online een afspraak in

Bezorgt ongedierte uw huurders/bewoners de kriebels? Wilt u op een verantwoorde, duurzame manier afrekenen met overlast? En wilt u het risico op herhaling van klachten minimaliseren volgens het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’? Ga voor een integrale aanpak. We dienen u deskundig van advies en brengen graag een heldere, vrijblijvende offerte uit.

Zorg voor de kwaliteit van onze leefomgeving

Lange tijd zijn bij het bestrijden van ongedierte chemische en dus giftige middelen ingezet. In veel Nederlandse schuren en keukenkastjes stond rattengif of een doos met muizenkorrels. Daarmee is veel schade aangericht aan natuur en milieu.

Wat giftig is voor ongedierte, is ook giftig voor vogels, insecten en andere ‘tuinbewoners’ die juist wel goed zijn voor het ecosysteem en de biodiversiteit. Dat bewustzijn is in alle geledingen van de samenleving doorgedrongen. Ook in de wereld van professionele ongediertebestrijding staan de zorg en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onze leefomgeving hoog op de agenda.


Chemische bestrijdingsmiddelen verdwijnen uit schuren en keukenkastjes. De toepassing van insecticiden en biociden door particulieren is streng aan banden gelegd. Het dwingende overheidsadvies aan particulieren luidt: ‘Probeer plaagdieren op andere manieren te bestrijden. Zorg dat er geen voedsel beschikbaar is, verwijder nesten, sluit doorgangen af en plaats vallen of klemmen. Grijp pas naar chemische middelen als al die andere maatregelen niet werken.’

Een duurzame mix van bestrijdingstechnieken

Bij A.A.B -Rodentia gaat het bestrijden van plaagdieren al jaren hand in hand met het vermijden van overlast en het treffen van preventieve maatregelen. Woningcorporaties, gemeenten en verhuurbedrijven waarderen de efficiëntie van onze one-stop-shop-formule enorm. Dit is waarmee we onze klantrelaties voor 100% ontzorgen:

Onze CFT-behandeling is effectief bij zowel mutaties/woningwissels als interventies (acute overlast). De combinatie van in te zetten technieken verschilt per situatie en type ongedierte. Chemische bestrijding vindt plaats als andere bestrijdingstechnieken niet effectief zijn gebleken. We zetten alleen middelen in die in uiterste nood bij wet zijn toegestaan en die zo min mogelijk natuur- en milieuschade veroorzaken. We zetten deze middelen bovendien ‘gecontroleerd’ in. Dat wil zeggen: veilig en nooit meer dan strikt noodzakelijk is. A.A.B -Rodentia kijkt en zoekt altijd naar alternatieven en is volledig gecertificeerd.

Aanvullende bestrijdings- en preventietechnieken

Onder ‘fysieke behandeling’ vallen alle (bouwkundige) maatregelen die bedoeld zijn om herhaling van overlast te voorkomen. Voorbeelden: opsporen, openleggen en wegnemen van schuil- en broeiplekken, reinigen en dichten van naden en kieren, stof- en schimmelvrij maken van ruimtes met de inzet van zware industriële stofzuigers en stoomapparatuur. Als remedie tegen overlast door ratten en muizen voeren we speciale bouwkundige werkzaamheden uit om de toegang tot wooncomplexen te verhinderen. Waar de situatie dat vereist, voeren we in eigen beheer ook andere sloop- en verbouwingswerkzaamheden uit.

‘Temperatuurbehandeling’ is relevant en effectief bij overlast door bijvoorbeeld bedwantsen, luizen en kakkerlakken. In alle gevallen waarin overdracht van insecten, eitjes of larven door kleding of door het verplaatsen van inboedels ook maar enigszins mogelijk is, zetten we krachtige hittebronnen, vrieskamers en stoomtechnieken in om nieuwe besmettingen en uitbraken te voorkomen. Onze gecertificeerde specialisten werken secuur en volgens strikte protocollen.

Vermijden is beter dan bestrijden

bestrijdingsmiddelen tot een minimum te beperken. De regelgeving daaromtrent is begin 2023 aangescherpt. De sector zet in op duurzame plaagdierbescherming met maximale focus op preventie. Ook voor professionals geldt: Eerst dienen alle mogelijke preventieve en niet-chemische maatregelen te zijn ingezet in de strijd tegen knaag- en plaagdieren. Chemische middelen zijn slechts toegestaan als aller laatste wapen in de strijd – als andere technieken en maatregelen niet effectief blijken te zijn.

Bij A.A.B -Rodentia zijn we nuchter en houden we niet van opscheppen. Desondanks durven we te beweren dat we onze tijd ver vooruit zijn. We leggen de nadruk al lange tijd op preventie. Om die reden nemen en houden we bouw- en speciaal constructiewerk in eigen hand. Doordat we specifieke gedragingen van knaag- en plaagdieren door en door kennen – we weten wat ze ‘lekker’ vinden, hoe ze binnenkomen, zich schuil houden en wanneer ze tevoorschijn komen, waar en onder welke omstandigheden ze zich vermenigvuldigen, waar eitjes en larven zitten, enzovoorts – zijn we in staat om doelmatige obstakels te realiseren. Voor onze specialisten is ‘Vermijden is beter dan bestrijden’ een waarheid als een koe.

Duurzaam bestrijden, slim weren

Of plan online een afspraak in

Meer weten?

Bel voor informatie of een vrijblijvend advies +31 020 6765909. Of gebruik ons contactformulier