Skip to content

Geef ratten en muizen geen kans

FOCUS OP PREVENTIEVE, DEFENSIEVE EN INNOVATIEVE METHODIEKEN

Zelfs een vermoeden van ratten of muizen, in huis, in de tuin of bij de buren, kan het wooncomfort van uw huurders lelijk aantasten. Daarom is het van belang om elk signaal serieus te nemen en snel in actie te komen.

Zijn er daadwerkelijk knaagdieren aanwezig? En zo ja, waar zitten ze, en dreigt er een plaag? Kwamen er al eerder meldingen uit de buurt of wijk? Wat is de meest effectieve oplossing en hoe voorkomen we klachten? We maken ter plaatse de balans op, dienen een plan van aanpak in, en lossen het probleem op. Definitief en duurzaam.

Zo houden we ratten en muizen samen buiten de deur

Of plan online een afspraak in

Ratten- en muizenoverlast

In stedelijk Nederland neemt de overlast door ratten en muizen snel toe. In 2019 waarschuwde het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) al voor een ‘massale ratten- en muizenplaag’. Vooral steden vormen een luilekkerland voor ratten en muizen. Maar ook in landelijk gebied neemt de ratten- en muizenoverlast toe. Het voedselaanbod is enorm en knaagdieren staan bekend om hun snelle voortplanting. Chemische bestrijdingsmiddelen mogen nauwelijks meer worden toegepast en zijn door de toenemende resistentie van knaagdieren sowieso steeds minder effectief.

Aanpak bij calamiteiten

Door snel en adequaat te reageren op meldingen is overlast weg te nemen en erger te voorkomen. Onze moderne ‘rattenvangers’ kennen het gedrag van knaagdieren, herkennen sporen en beschadigingen, en zetten moderne technieken in om aanwezige muizen en ratten onschadelijk te maken en nesten te vernietigen. Dit is wat we doen bij calamiteiten:

Preventieve aanpak bij de bron

Als verantwoordelijke partij voor het welzijn en woonplezier van uw huurders, weet u hoe belangrijk het is om de strijd tegen ratten- en muizenoverlast structureel aan te pakken. Steeds vaker realiseren we voor woningcorporaties en gemeentelijke en particuliere verhuurders ondergrondse weringen (bufferzones) die knaagdieren op afstand houden. Vergelijkbaar met verdedigingslinies als een slotgracht.

Verdedigingslinie tegen ratten en muizen

Als specialisten van AAB-Rodentia denken we out of the box als het gaat om het beheersen van rattenpopulaties. We koppelen innovatieve ideeën aan een accurate uitvoering. Met als resultaat: effectieve oplossingen voor onze opdrachtgevers. Conventionele bestrijdings- en preventietechnieken zijn voor ons niet vanzelfsprekend. Onze werkpraktijk laat zien dat creatieve strategieën waarin natuurlijke gedragingen van ratten en muizen leidend zijn om meer effect sorteren. Door onze kennis van plaagdiergedrag optimaal te benutten en voorbij bestaande oplossingen te denken, weten we nieuwe methodieken te ontwikkelen, die zich richten op de kern van het probleem – op de bron!

Doeltreffend en bestendig

Met een vernieuwende aanpak in zowel de aanloop- als uitvoeringsfase slagen we erin om traditionele knaagdierbestrijdingstechnieken te verbeteren en te verduurzamen. In combinatie met non-toxic bestrijdingsmethoden gaan we elke uitdaging effectief te lijf. Door te blijven innoveren en ons intensief te blijven verdiepen in het gedrag van knaagdieren, bieden we doeltreffende en toekomstbestendige oplossingen.

Duurzaam bestrijden, slim weren

Of plan online een afspraak in

Ratten en muizen zorgen voor veel overlast. Uw huurders ervaren ze als vies en gevaarlijk. En ze hebben gelijk. Zowel ratten als muizen brengen bacteriën mee en kunnen ziektes verspreiden. Daarmee vormen ze een bedreiging voor zowel mensen als huisdieren.

Het wegnemen en tegengaan van overlast en schade door knaagdieren, begint met effectieve bestrijding. Bij A.A.B-Rodentia zetten we ervaren ‘rattenvangers’ in die gebruikmaken van moderne, duurzame bestrijdings- en veredelingstechnieken. Daar voegen we voor steeds meer opdrachtgevers een preventieve dimensie aan toe. Van kleine bouw- en afdichtingsingrepen tot de volledige aanleg van ondergrondse weringen rond de funderingen van wooncomplexen – we zeggen no pasarán!

No pasarán voor ratten en muizen? We vertellen graag meer over duurzame bestrijding en bouwkundige preventie-oplossingen. Referenties beschikbaar. Bel 020 6765909, maak een afspraak met een van onze specialisten, of vraag een offerte aan. Dat kan online.